Правила оплати пожертвувань

Визначення

Компанія - ТОВ «ІА «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ», код ЄДРПОУ 35256286, адреса: 04112, Київ, вул. Парково-Сирецька, 23

Платіжна система - LiqPay або Payoneer – спеціальний web-інтерфейс, фінансовий посередник, який допомагає приймати платежі та переказувати гроші, отримані від Користувача, Компанії. Діє на підставі ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Пожертвування – перерахування Компанії коштів з метою її фінансової чи іншої підтримки у будь-якому розмірі – на розсуд Користувача.

Користувач – фізична особа, яка є фактичним користувачем сайту та/або його окремих матеріалів, дієздатна та досягла 18 років.

Правила – дані Правила оплати (внесення добровільних безповоротних платежів на користь Компанії).

Умови внесення пожертвувань

1. Користувач має можливість внести Пожертвування на користь Компанії на добровільній основі у розмірі фіксованої щомісячної або одноразової суми коштів (конкретний розмір Пожертвувань Користувач визначає самостійно на власний розсуд).

2. Доступні методи переказу коштів (Пожертвувань):

• перерахування коштів за допомогою LiqPay або Payoneer
• перерахування коштів на зазначені банківські реквізити
• перерахування коштів через краудфандинговий майданчик Patreon.

3. Здійснюючи Пожертвування (перераховуючи кошти на користь Компанії), Користувач погоджується, що він здійснює його добровільно, усвідомлено та цілеспрямовано, що він не був введений в оману Компанією щодо мети/розміру та повернення свого платежу. Також, здійснюючи Пожертву, він підтверджує, що ознайомився з цими Правилами, погоджується з ними і не пред'являтиме Компанії жодних претензій/позовів ні в даний час, ні в майбутньому.

4. Внесення Користувачем коштів як Пожертвування є одностороннім безповоротним перерахування таких коштів Компанії Користувачем. Здійснюючи Пожертвування, Користувач підтверджує, що є дієздатною особою, яка має право розпоряджатися коштами, що перераховуються Компанією.

5. Компанія не несе відповідальності за помилки (зокрема, технічні), збої чи неточності в роботі, а також будь-які інші дії/бездіяльності з боку платіжних систем, банків та майданчика Patreon.

6. Компанія не повертає Користувачеві внесені ним Пожертвування за жодних обставин, включаючи помилково або неправильно вчинені ним оплати.

7. Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку та без попереднього повідомлення Користувачів змінювати Правила. Оновлені/змінені Правила публікуватимуться на https://www.liga.net/donation_ua. Вони набудуть чинності з моменту опублікування таких змін/оновлень.

8. Користувач несе повну відповідальність за достовірність даних платіжної картки та іншої інформації, вказаної ним під час здійснення Пожертвування.