На Кіпрі сталася міні-революція щодо правил трансфертного ціноутворення. З 1 липня 2017 року діють нові правила, якими скасовано можливість застосування на Кіпрі "попередньо узгодженої" маржі (від 0,125% до 0,35%) для так званих "компенсаційних" позик (back-to-back loans). У нашому випадку "компенсаційна" позика - це позика, у рамках якої кіпрська компанія виступає посередником, який залучає кошти від позикодавця та одночасно надає їх на користь іншого позичальника. Упровадження нових правил ТЦ вимагає від кіпрських компаній здійснювати такі вже відомі українським платникам податків етапи аналізу з трансфертного ціноутворення, як проведення функціонально-ризикового аналізу, вибір методу ТЦ, проведення порівняльного дослідження тощо. Платникам податку на Кіпрі тепер треба готувати документацію з ТЦ, яка буде обґрунтовувати ринкові умови здійснених ними фінансових операцій.

Що змінилось

Раніше все було досить просто: застосовуйте попередньо узгоджену маржу - і можете почуватися спокійно. Тепер усе змінилося. Зараз цю маржу скасували та почали працювати за загальноприйнятими міжнародними правилами з ТЦ, тобто за принципом “витягнутої руки”. Але водночас важливо звернути увагу на низку специфічних законодавчих вимог на Кіпрі, які можуть відрізнятися від загальноприйнятих. Так, Циркуляром передбачена можливість застосування спрощеного режиму, який дозволяє не готувати аналіз та відповідну документацію з ТЦ. Основна умова застосування такого режиму полягає в тому, щоб рентабельність активів аналізованих операцій після вирахування податків складала не менше 2%. На наш погляд, для багатьох компаній на Кіпрі це може бути досить високим показником.

Читайте також - Трудности учета. Обратная сторона трансфертного ценообразования

Чи вплинуть нові правила на Кіпрі на український бізнес? Безумовно так! Кіпрські правила з ТЦ вплинуть на українські бізнес-групи, в яких станом на 1 липня 2017 року або пізніше були позики, отримані від юридичних осіб з Кіпру. Отже, під час проведення аналізу з ТЦ необхідно комплексно оцінювати можливі ризики в усіх юрисдикціях (тобто як в Україні, так і на Кіпрі). Наприклад, податкові органи Кіпру, вочевидь, позитивно сприйматимуть ситуацію, за якої ставка відсотка в операції з надання позики на користь української компанії від компанії на Кіпрі буде значно вищою за ринкову, однак за таких умов компанії-позичальнику в Україні може бути складно довести відповідність умов зазначеної операції принципу витягнутої руки.

Крім того, Циркуляром передбачено, що на Кіпрі аналіз з ТЦ можуть проводити виключно сертифіковані аудитори. Це є абсолютним нововведенням порівняно з правилами ТЦ у розвинутих країнах світу.

Шпаргалка для бізнесу

Ні Циркуляром, ні іншими нормативно-правовими документами не встановлюється, який саме підхід слід застосовувати під час аналізу компенсаційних позик з точки зору кіпрських правил ТЦ. Виходячи зі світової практики, на яку посилається Циркуляр, існують декілька підходів до аналізу "компенсаційних" позик кіпрських компаній, серед яких можна виділити два основних: проведення аналізу маржі, що генерується кіпрською компанією від надання "компенсаційної" позики; або проведення аналізу відсоткових ставок - у такому разі треба проводити аналіз для кожної відсоткової ставки в рамках договорів з отримання та надання позик. Для проведення обох видів аналізів треба мати доступ до загальнодоступних баз даних, який здебільшого є платним. Який саме підхід до аналізу слід обрати, залежить від результатів проведеного функціонально-ризикового аналізу. Крім того, окреме питання полягає в тому, якою мірою проведений аналіз з ТЦ для цілей кіпрського законодавства може бути застосований для цілей українських правил з ТЦ - так, у деяких випадках необхідно буде проводити окремий аналіз з ТЦ і для цілей українських правил.

Кіпрські правила з ТЦ вплинуть на українські бізнес-групи, в яких станом на 1 липня 2017 року або пізніше були позики, отримані від юридичних осіб з Кіпру. Отже, під час проведення аналізу з ТЦ необхідно комплексно оцінювати можливі ризики в усіх юрисдикціях (тобто як в Україні, так і на Кіпрі).

Окрім того, абсолютним нововведенням в правилах ТЦ на Кіпрі порівняно з іншими країнами є розрахунок рівня власного капіталу, необхідного для покриття ризиків кіпрської компанії.

Що це означає на практиці? Наприклад, якщо кіпрська компанія є фінансовою організацією або за своїм функціоналом схожа на таку, очікується, що рівень її власного капіталу повинен відповідати вимогам відповідного Регламенту ЄС для фінансових інститутів. Якщо компанія не є такою організацією (на наш погляд, більшість кіпрських компаній не є такими організаціями), то необхідно запропонувати альтернативну модель для розрахунку рівня власного капіталу, якого буде достатньо для того, щоб кіпрська компанія могла брати на себе ризики, пов’язані з наданням компенсаційних позик.

Важливо зазначити, що наразі кіпрські податкові органи не дали роз’яснень, який метод розрахунку необхідного рівня власного капіталу потрібно застосовувати для нефінансових організацій. Але очікується, що вже восени можуть вийти нові роз’яснення кіпрських податківців, де, можливо, буде міститися інформація, який алгоритм слід застосовувати для розрахунку необхідного рівня власного капіталу.

Про бенефіціарів та власників

Ще одним нововведенням Циркуляру є вимога щодо організації роботи кіпрської компанії, яку залучено до фінансової діяльності. Циркуляр вимагає, щоб така компанія мала фактичну присутність та кваліфікований персонал, який здійснює контроль за виконанням фінансових зобов‘язань. Регулятор надає право використовувати субпідрядника для цього, навіть якщо ця функція вимагає щоденного залучення, але одночасно сама компанія (її директори та персонал) повинна мати здатність ставити перед субпідрядником цілі, ухвалювати рішення щодо вибору такого субпідрядника, оцінювати якість наданих послуг та, що найважливіше, мати здатність виконувати таку функцію самотужки.

Звичайно, жодних деталей щодо виконання цієї вимоги Циркуляр не надає. Але, якщо взяти до уваги сучасні тренди в міжнародному оподаткуванні та українську практику, спадає на думку, що теоретичні ризики перетворюються на практичні вимоги щодо негайного перегляду та посилення організації діяльності компаній у різних країнах (не лише на Кіпрі). На Кіпрі ми очікуємо та рекомендуємо негайно розглянути питання про найнятий персонал (менеджери фінансового напряму) та компетенції директорів (досвід, освіта), переглянути виконання правил про проведення зборів директорів та акціонерів на Кіпрі, про окремий офіс тощо. Це лише для виконання вимог кіпрського законодавства, але не треба забувати, що й з боку українського законодавства ці питання мають велику важливість (застосування знижених ставок податку на репатріацію при сплаті відсотків - виконання вимоги про статус бенефіціарного власника доходу).

Читайте також - Налоги бывают разные. Применимы ли правила BEPS в Украине

Щодо фактичного отримувача доходу, то, виходячи з українського законодавства та судової практики, для того, щоб особа вважалася бенефіціарним власником доходу, необхідно розглядати два критерії: юридичне право на такий дохід та фактичне (необмежене) право компанії ним розпоряджатися. При сплаті відсотків треба переконатися не тільки в тому, що компанія не є кондуїтною (тобто компанія без сутності), але і в тому, що директори мають та зазвичай реалізують своє право на прийняття рішень щодо кредитних договорів та розпорядження доходами від них. А це тягне за собою питання управління рахунками, суміжних договорів, фактичних ризиків тощо.

Українським боржникам необхідно впевнитися, що вони зможуть в Україні підтвердити юридичне та фактичне право кіпрського кредитора на отриманий дохід

Таким чином, українським боржникам необхідно впевнитися, що вони зможуть в Україні підтвердити юридичне та фактичне право кіпрського кредитора на отриманий дохід. В іншому випадку українські компанії як податкові агенти перебувають під значним ризиком штрафів.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що запроваджені на Кіпрі нові правила ТЦ здебільшого відповідають загальноприйнятим міжнародним правилам з ТЦ, але водночас передбачають низку специфічних вимог до проведення аналізу з ТЦ. Отже, наразі досить важливо ретельно підготувати документацію з ТЦ за новими правилами, яка буде повністю враховувати вищевказані вимоги.

Олександр Ямпольський, менеджер групи трансфертного ціноутворення податково-юридичного департаменту Делойт в Україні