Підписка на доступ до Сайту без показу реклами

Кожен користувач Сайту може скористатися платною опцією – підключенням підписки, яка дозволяє користуватися Сайтом з відключеною рекламою. З умовами, порядком підключення та її тарифами Ви можете ознайомитись нижче.

Договір публічної оферти

(редакція від 24 жовтня 2022 р.)

 Цей договір є договором приєднання у розумінні ст. 633 ЦКУ, який укладається з користувачем, який оформив передплату на отримання доступу до сайту www.liga.net без показу реклами.

Якщо умови Договору приймаються користувачем, він погоджується приєднатися до умов цього Договору (акцептує оферту), здійснивши оплату послуг ТОВ «ІА «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ» (надалі – Компанія)  згідно з умовами цього Договору. У разі, якщо користувачем бажає виступити юридична особа, то вона приймає умови цього Договору та здійснює оплату послуг ТОВ «ІА «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ» на підставі виставленого рахунку. Оплата послуг користувачем є повним та безумовним акцептом оферти.

Терміни та визначення

Договір – це договір приєднання, до якого можуть приєднатися всі користувачі, які бажають отримати доступ до сайту без показу реклами.

Компанія - ТОВ «ІА «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ», код ЄДРПОУ 35256286, адреса: 04112, Київ, вул. Парково-Сирецька, 23

Підписка – отримання доступу до Сайту без показу реклами. Підписка є платною та надається Користувачеві на певний термін (місяць або рік) залежно від обраного ним тарифу.

Користувач – фізична особа, яка є фактичним користувачем сайту та/або його окремих матеріалів, дієздатна та досягла 18 років.

Платіжна система або LiqPay – спеціальний web-інтерфейс, фінансовий посередник, який допомагає приймати платежі та переказувати гроші, отримані від Користувача, Компанії. Діє на підставі ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Предмет договору

Компанія надає Користувачеві право здійснити Передплату на платній основі з метою перегляду матеріалів на Сайті без показу реклами.

Оплата Користувачем Підписки є прийняттям (акцептом) Договору (оферти) та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов Договору. Передплата юридичних осіб оформляється виключно за окремими письмовими договорами.

Порядок та умови Передплати

Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

- зареєструватися на Сайті, вказавши свою електронну адресу;
- ознайомитися з умовами цього Договору та прийняти їх;
- після реєстрації в Особистому кабінеті оформити щомісячну або річну передплату на отримання доступу до Сайту без показу реклами (оплата відбувається за допомогою платіжного сервісу LiqPay*);
- сплатити обраний тариф**.

Під час наступних відвідувань Сайту Користувач буде ідентифікуватися як передплатник, вказавши при вході на Сайт свій логін, створений під час реєстрації. Оплата Передплати провадиться Користувачем на умовах 100% передплати.

Використовуючи Сайт Користувач погоджується з Політикою користуванням Сайту та Політикою конфіденційності та обробки персональних даних, які викладені на Сайті. 

*Користувач розуміє та погоджується з тим, що Платіжна система може встановлювати додатково до вартості Підписки власні комісії та збори, проводячи платежі лише у випадку, якщо такі комісії та збори будуть сплачені Користувачем. Інформацію про такі комісії та збори (за наявності) Користувач самостійно може дізнатися, звернувшись на офіційний сайт LiqPay. Комісії та збори не відшкодовуються Користувачеві Компанією за жодних обставин.

** Детальніше про тарифи дивіться тут: https://www.liga.net/adfree

Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку та без попереднього повідомлення Користувачів змінювати умови Договору, в тому числі порядок та умови Передплати тощо. Оновлені/змінені умови будуть публікуватись у Договорі на Сайті, вони набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких змін. Тарифи Підписок, які вже були оплачені Користувачами, для таких Користувачів не змінюватимуться – до закінчення терміну дії оплачених ними Підписок.

Гроші, внесені як оплата за Підписки, Користувачам не повертаються.

Права та обов'язки

Користувач має право:

- користуватися Сайтом без показу реклами протягом усього періоду, сплаченого ним за Передплатою;
- звертатися до Служби технічної підтримки Компанії за ел.адресою: [email protected] у випадку, якщо Сайт недоступний для перегляду та/або реклама на ньому не блокується;
- автоматично продовжувати дію підписки (підписка буде скасована у разі відмови від неї Користувачем у своєму особистому кабінеті). 

Користувач зобов'язується:

- не реєструватися від імені іншої чи вигаданої особи; не вводити в оману інших користувачів чи Компанію щодо своєї особи; не спотворювати навмисне уявлення про себе, свій вік тощо; не передавати свої реєстраційні дані (в т.ч. логін та пароль для доступу до системи) третім особам;
- не робити спроб (у будь-який спосіб) доступу до чужих даних, зокрема. логінам та паролям;
- не використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом та його сервісами, не розміщувати на ньому будь-які файли/інформацію;
- оплачувати Передплату не вдаючись до шахрайських схем, а також не заперечувати внесення грошей як плату за неї. 

Компанія має право:

- без попередження видалити обліковий запис Користувача та/або призупинити дію Підписки у випадку, якщо Користувач повідомив про себе недостовірні дані, використовував при взаємодії з Сайтом шахрайські схеми або якимось іншим чином завдав/міг завдати шкоди Компанії, Сайту та/або третім особам. Після усунення порушення дія Підписки може бути відновлена;
- обмежити або припинити дію Підписки в односторонньому порядку, якщо Користувач порушив умови цього Договору або Політики користування сайтом в цілому. При цьому гроші за передплату Користувачеві не повертаються. 

Компанія зобов'язується:

- надавати доступ до Сайту без показу реклами протягом усього періоду, сплаченого Користувачем;
- максимально оперативно усувати технічні неполадки та збої в роботі Сайту, що виникли з вини Компанії, по можливості повідомляючи про це Користувачів.

Відповідальність

Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації та даних, вказаних ним під час оплати Передплати.

Якщо до Компанії буде пред'явлено претензії/позови/санкції з боку третіх осіб у зв'язку з використанням їх персональних даних або будь-якої іншої інформації про них (в т.ч. конфіденційної), Користувач зобов'язується самостійно та власним коштом врегулювати всі такі претензії, позови та санкції або повністю відшкодувати Компанії понесені нею у зв'язку з цим витрати.

Компанія не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних чи телекомунікаційних мережах (у тому числі порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо), страйки, цивільні заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Компанією умов Договору та на які Компанія не має можливості вплинути.

Компанія також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором та не компенсує збитки, що виникли внаслідок:

- протиправних дій інших Користувачів чи третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки чи нормального функціонування Сайту,
- збоїв у роботі Сайту, спричинених помилками у коді, комп'ютерними вірусами та іншими технічними причинами;
- відсутності або недостатньої швидкості інтернет-з'єднань між сервером користувача та сервером Сайту інших випадків, пов'язаних із діями третіх осіб, у т.ч. провайдерів. 

Усі суперечки за Договором вирішуються шляхом ведення переговорів.

Реквізити Компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІА «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ», код ЄДРПОУ 35256286, адреса: 04112, Київ, вул. Парково-Сирецька, 23