31 березня – останній день подання електронних декларацій. Далеко не всі зможуть впоратися з цим викликом – їх правильним заповненням. Одна невірна цифра, «забута» недобудова, чи неврахована дата - можуть перетворити ваше звичне життя на пекло. Хтось відповідатиме гривнею, хтось власною волею. І лише уважним та чесним світить бонус – спокій.

Щороку дедалі більше посадовців звертаються до юристів через проблеми, що виникають через неправильне заповнення електронних декларацій. Озираючись на практику останніх років, ми виділили деякі типові та найпоширеніші помилки, які приносять безліч незручностей декларантам.

Якщо ви – посадова особа на державній службі, або депутат будь-якої ради, і до вас потрапив цей текст, не «гортайте далі», а уважно прочитайте та переконайтеся, чи ви все правильно зробили, адже часу для виправлення – обмаль.

Типові помилки та як їх уникнути

Отже, найпоширеніші помилки, за які можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, та короткі поради про те, як не схибити.

  • Поширеними є випадки, коли декларанти не зазначають у розділі 3 «Об’єкти нерухомості», розділі 4 «Незавершене будівництво» відомості стосовно вартості відповідного майна.

Важливо! Вартість майна вказується на дату набуття майна у власність або на дату останньої оцінки, або і на першу, і на другу дати, якщо є такі відомості. Базове правило - вказуйте вартість придбання майна, визначену у договорі. Якщо проводилась грошова оцінка майна і результати оцінки відомі декларанту, то потрібно вказати оціночну вартість.

Також потрібно вказати відомості про дату набуття майна у власність, кадастровий номер (якщо це земельна ділянка), реєстраційний номер нерухомого майна в реєстрі.

Особливу увагу необхідно приділити декларуванню нерухомого майна, яким володіють на праві власності або оренди, або користуються на інших підставах, члени сім’ї декларанта.

Наприклад, якщо сім’я декларанта складається з чотирьох осіб (чоловік, дружина та двоє дітей) і дружина є одноосібним власником квартири, в якій проживає уся сім’я, то в розділі 3 декларації стосовно цієї квартири потрібно заповнити чотири рядки: спочатку відомості про власника, потім – відомості про чоловіка та про кожного із дітей із зазначенням про належне кожному з них право користування квартирою.

Рекомендуємо перед заповненням розділу 3 декларації отримати платну інформаційну довідку із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ідентифікаційними даними фізичної особи (ідентифікаційний код – РНОКПП).

  • Нерідко декларанти не зазначають у розділі 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби» відомості про транспортні засоби, які були «відчужені» або навпаки «придбані» шляхом видачі довіреності.

Якщо декларант «продав» своє авто шляхом видачі довіреності, то дуже високою є ймовірність, що власником цього авто залишається декларант, а тому відомості про таке авто потрібно задекларувати у розділі 6 із зазначенням належності декларанту права власності на авто.

Якщо декларант «купив» своє авто шляхом видачі довіреності, відомості про таке авто потрібно задекларувати у розділі 6 із зазначенням належності декларанту права на користування автомобілем.

Відповідним чином необхідно задекларувати і транспортні засоби, якими користуються (або користувались раніше та «продали» по довіреності) члени сім’ї декларанта.

Вартість транспортних засобів відображається станом на дату отримання у власність, володіння або користування.

  • Також поширеними є випадки, коли декларанти забувають зазначити у декларації корпоративні права (власні або належні члену сім’ї декларанта).

У розділі 7 декларації потрібно вказувати відомості про цінні папери (зокрема, акції, облігації), у тому числі про загальну кількість цінних паперів та номінальну вартість одного цінного паперу.

Відомості про інші корпоративні права у грошовому та відсотковому вираженні та про відповідні підприємства потрібно вказувати в розділах 8 та 9 декларації. Якщо статутний капітал ТОВ не повністю сплачений, то декларувати необхідно частку у статутному капіталі в номінальному розмірі, тобто у розмірі згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб. У випадку відчуження корпоративних прав у звітному періоді та складнощів у визначенні моменту припинення володіння певними корпоративними правами радимо додатково проконсультуватись з юристами.

Загальна рекомендація перед заповненням розділів 8 та 9 декларації – отримати платні витяги із Єдиного державного реєстру юридичних осіб станом на 31 грудня 2018 року (витяг про юридичну особу) за критерієм пошуку: «за даними засновника – фізичної особи» як по декларанту, так і по членам сім’ї.

  • У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» необхідно вказувати нараховані (а не виплачені) доходи.

Перед заповненням цього розділу необхідно отримати довідки з бухгалтерії за місцем роботи декларанта та членів його сім`ї про нараховані та виплачені суми зарплати, виписки з банківських рахунків за звітний рік.

  • Часто декларанти не зазначають у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» суми отриманих кредитів та позик.

І хоча у загальноприйнятому розумінні кредити та позики – це не доходи, проте НАЗК дотримується іншої позиції. Тому, щоб уникнути можливих проблем, наша порада – декларувати і позики, і кредити як в розділі 13 «Фінансові зобов’язання», так і в розділі 11 декларації.

  • На думку НАЗК, у розділі 13 потрібно зазначати не тільки відомості про фінансове зобов’язання (наприклад, за договорами кредиту, позики, лізингу тощо), розмір якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (у декларації за 2018 рік – 85 000 грн.), але і відомості про загальний розмір будь-якого фінансового зобов’язання, навіть якщо воно не перевищує 85000 грн. Слід враховувати, що декларуванню також підлягають фінансові зобов’язання декларанта перед членами сім’ї і навпаки.

І наостанок: якщо Ви маєте хоч найменші сумніви щодо правильності та повноти заповнення декларації, краще звернутися за консультацією до юриста. Це зекономить не тільки час, нерви та кошти на юридичну допомогу у майбутньому, але, можливо, й збереже за Вами відповідальну посаду та ділову репутацію.