ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця пропозиція (оферта)  адресована невизначеному колу осіб та має силу договору. При чому, договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх споживачів. Крім цього, договір є договором приєднання, а відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України умови договору є стандартними і споживач може лише приєднатися до договору в цілому та не може запропонувати свої умови договору. Якщо Ви згодні з нижчевикладеними умовами, Вам необхідно лише здійснити оплату послуг шляхом, вказаним нижче. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним на зазначених умовах.

 

м. Київ                                                                                                              «14» липня 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОБУКІНГ.СОМ» (Autobooking.com), ĸoд ЄДPΠOУ 39927953, мicцeзнaxoджeння яĸoгo: 03151, м. Kиїв, пp. Πoвiтpoфлoтcьĸий, 58, в особі директора Французової Ольги Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись статтями 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій особі з повною цивільною правоздатністю та дієздатністю укласти договір про надання послуг пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та продажу послуг страхування, що надаються партнерами Autobooking.com за допомогою засобів технічних можливостей інтернет-сайту https://www.liga.net/ на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Сайт - публічний, відкритий для вільного доступу і доступний всім користувачам інтернету веб-сайт за посиланням https://www.liga.net/, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ".

1.2. Користувач - фізична або юридична особа, що використовують Сайт для виконання певної мети, а саме: підбору, розрахунку, замовлення та оформлення послуг страхування, що надаються партнерами сайту - страховими компаніями.

1.3. Оферта - цей договір публічної оферти.

1.4. Прийняття оферти - повна і беззастережна згода з умовами Оферти і прийняття Оферти Користувачем для можливості використання всіх функцій Сайту з метою  пошуку, розрахунку, підбору, оформлення та оплати Послуг страхування, що надаються Постачальниками Послуг.

1.5. Послуга - комплекс дій, що надаються Постачальником Послуг Покупцю/Користувачу, після оплати. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Користувачем самостійно, при створенні Замовлення, з представлених на сайті варіантів. Згідно з умовами даної Оферти, Постачальники послуг не зобов'язані надавати Клієнтам будь-які інші послуги, крім заявлених при створенні Замовлення на Сайті.  Перелік послуг, що надаються Покупцю/Користувачу в рамках замовлення може бути змінено Постачальником послуг в односторонньому порядку, без відома Покупця/Користувача. Autobooking.com надає Послуги у відповідності з умовами партнерських/агентських/субагентських договорів і угод з Постачальниками послуг.

1.6. Електронний поліс - повноцінний аналог “паперового” полісу, який надається Користувачу в електронному вигляді за допомогою електронних каналів зв'язку.

1.7. Постачальники послуг - страхові компанії та інші організації, зареєстровані належним чином на території України і мають діючу ліцензію на надання відповідних послуг, розміщених на Сайті.

1.8. Замовлення послуги - оформлений на Сайті запит Користувача на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті, що передбачає закріплення Користувачем обраної на Сайті послуги за конкретною особою (чи особами). Оформлення передбачає повну оплату Послуги.  

2. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ

2.1. Сайт надає можливість Користувачам розрахувати вартість Послуги за вказаними параметрами: вартість послуги в різних страхових компаніях, порівняння вартості послуг, вибір варіантів франшизи, додаткових послуг, програм страхування. Вказана інформація розміщується на Сайті в зручному вигляді для порівняння та аналізу Послуг. Здійснюючи Замовлення послуги через Сайт, Користувач зобов'язаний надати персональну інформацію, необхідну для оформлення обраної Послуги. При Замовленні послуги Користувач повинен заповнити необхідні поля на сайті.  Якщо Користувач замовив Послугу і не сплатив її протягом граничного терміну, таке замовлення буде автоматично відмінено протягом встановленого Постачальником Послуги терміну. Ніяких штрафів за відміну неоплаченої Послуги не передбачено.  

3. ОПЛАТА ПОСЛУГИ

3.1. Користувач оплачує Послугу за допомогою електронної платіжної системи LiqPay або шляхом перерахування суми вартості Послуги на розрахунковий рахунок ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ». При обраному способі оплати банківською картою Покупець вказує платіжну інформацію банківської карти, а саме: номер карти, термін дії, CVV-код. Дана інформація вводиться на захищеній сторінці платіжної системи LiqPay та не передається сайту Autobooking.com та/або https://www.liga.net/. Шахрайство (або його спроби) з банківськими платіжними картами тягнуть за собою відповідальність відповідно до діючого законодавства України.  

4. ДОСТАВКА

4.1. Після оплати Послуги Користувач отримує електронний поліс у форматі PDF на електронну адресу, зазначену ним під час Замовлення Послуги. Дані про поліс автоматично потрапляють до електронної бази МТСБУ відразу після оплати Послуги.

5. ПРАВА, ОБОВЯЗКИ ТА ВІПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами та інформаційними розділами Сайту з метою аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Послуг.

5.1.2. Здійснювати Замовлення послуги для  третіх осіб або від їх імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на здійснення вибору та Замовлення послуги, а також на надання персональних даних, що вимагаються для Замовлення послуги.

5.2. Користувач зобов'язаний:

5.2.1. Виконувати умови Замовлення послуги, встановлені будь-яким з Постачальників Послуг, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги.

5.3. Користувачі несуть відповідальність, повідомлені та усвідомлюють, що всі етапи створення Замовлення послуги: дані, що вказані для розрахунку вартості, вибір Постачальника послуги, внесення даних Користувача, вибір методів оплати та інше - це виключно самостійний вибір Користувача. Користувач несе повну відповідальність за коректність даних, що вказані ним при Замовленні послуги. Внесена Користувачем інформація автоматично фіксується на Сайті, та у внутрішній базі Постачальника послуги для подальшого оформлення Послуги. Користувачі самі несуть відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотриманням передбачених формальностей.

5.4. Адміністрація Сайту має право:

5.4.1. На свій розсуд в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Користувачів, додавати нові чи скорочувати наявні Послуги Постачальників послуг, доступні на Сайті сервіси ти функціонал, змінювати дизайн, правила акційних програм, змінювати вартість Послуг, що надаються.

5.4.2. Без повідомлення Користувачів призупинити надання Послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт.

5.4.3. Виправляти будь-які помилки в вартості Послуг на Сайті і/або в готових Замовленнях (сплачених і несплачених), замовлених за хибною ціною. В даному випадку, якщо це можливо, Користувачу буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювати Послуги без утримання штрафу.

5.4.4. На свій власний розсуд відмовляти Користувачам в доступі до Сайту та пропонованим Послугам, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснення і повідомлення Користувача.

5.4.5. Збирати інформацію про замовлення Користувача на Сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові Послуги, доступні на Сайті.

5.4.6. Пропонувати Користувачу платні або безкоштовні додаткові Послуги. В залежності від кроку Замовлення послуги, на якому пропонується додаткова Послуга, її вартість або включається в загальну вартість Послуги, або пропонується до оплати окремо.

5.5. Адміністрація Сайту зобов'язана:

5.5.1. Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту належним чином.

5.5.2. Інформувати Користувачів про зміни переліку Послуг або про неможливість виконати оплачену послугу, за умови, що Постачальник послуги своєчасно проінформував про це Адміністрацію Сайту.  

6. ВІДМОВА ВІД ВІПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ" та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБУКІНГ.СОМ" не виступають в якості со-постачальників з Постачальником Послуги, яка обрана Користувачем та не бере участі в спорах між Користувачем та Постачальником Послуги.

6.2. Для уникнення будь-яких суперечок або непорозумінь, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ" та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБУКІНГ.СОМ" не надають безпосередньо страхові послуги. Послуги надають Постачальники послуг - страхові компанії. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБУКІНГ.СОМ" розміщує інформацію про такі послуги на Сайті на підставі укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ" та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБУКІНГ.СОМ" договору, має право приймати грошові кошти від Користувачів Сайту на свій рахунок з метою подальшого перерахування їх Постачальникам послуг, та діє в цьому випадку як агент/субагент Постачальників послуг на підставі відповідних посередницьких договорів, що укладені з такими Постачальниками послуг.

7. ЗАХИСТ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Адміністрація Сайту та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБУКІНГ.СОМ" використовують загальноприйняті стандарти захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. На виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” №2297-VI від 01.06.2010 (далі - Закон), при укладенні цього Договору публічної оферти (акцепт оферти), Користувач надає Адміністрації Сайту та ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» свою повну, необмежену терміном, безвідкличну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, з ціллю здійснення своєї діяльності та пов'язаної з нею фінансово-господарської діяльності. Користувач підтверджує, що ознайомлений з правами як суб'єкта персональних даних, у відповідності до Закону. Користувач надає свою згоду на отримання SMS повідомлень, електронних повідомлень та електронних листів від Сайту/Адміністрації сайту та його партнерів, які здійснюють оформлення послуг.

7.2. В розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, але не виключено, прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, та дані інших документів (необхідних для Замовлення послуги), ідентифікаційний номер, а також інші відомості, що надаються при Замовленні послуги.  

8. ДІЯ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

8.1. Договір вступає в силу з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного терміну.