Політика конфіденційності та обробки персональних даних

(редакція від 24 жовтня 2022 р.)

1. Реєструючись на сайті liga.net (надалі – Сайт) або використовуючи його, Ви даєте ТОВ "Інформаційне агентство "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ" (надалі – Компанії) повну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

Ви також погоджуєтесь з тим, що Володілець персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених даною Політикою конфіденційності та /або законодавством України.

2. Компанія залишає за собою право збирати дані про відвідування Вами Сайту. Ці відомості можуть містити інформацію про підключення до Інтернету, трафік та тривалість Вашої роботи в Інтернеті тощо.

3. Мета обробки персональних даних – удосконалити процес використання Вами Сайту в майбутньому, з урахуванням Ваших інтересів та переваг, а також для аналізування поведінки користувачів, у тому числі, для розміщення на Сайті актуальної реклами.

4. Компанія обробляє Ваші персональні дані відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів. Термін їх зберігання Компанією становить мінімально необхідний цілей їх обробки.

5. Компанія не збирає будь-яку інформацію, пов'язану з расовим чи етнічним походженням, політичними, релігійними чи світоглядними переконаннями, членством у політичних партіях та професійних спілках, а також дані про здоров'я, сексуальне життя, біометричні чи генетичні дані.

6. Під час роботи Сайту використовуються файли cookie.

Щоб зробити відвідування Сайту зручнішим та відстежувати його відвідуваність, Компанія може збирати частину інформації, переданої з вашого браузера, так звані файли Cookie. Файли cookie допомагають оцінити кількість та частоту запитів, а також виявляти та блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з сайту.

Ви можете не надсилати Cookie, однак вимкнення цієї функції може обмежити можливості використання Сайту.

Компанія також може користуватися послугами, які є власністю сторонніх компаній – Facebook, Twitter тощо. Ці компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача під час роботи на Сайті. Зверніть увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сторонніми компаніями.

На Сайті можуть бути присутні коди інших інтернет-ресурсів та третіх осіб, внаслідок чого такі інтернет-ресурси та треті особи можуть отримувати ваші дані. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати та обробляти інформацію про Ваше відвідування Сайту, а також іншу інформацію, яку передає Ваш браузер.

7. Компанія не передає персональні дані користувачів третім особам, крім випадків, коли така передача обумовлена ​​вимогами законодавства чи самим проханням суб'єкта персональних даних. Компанія вживає максимально можливих заходів для захисту особистих даних користувачів. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-ресурси, при переході на які дія цієї Політики поширюватися не буде.

Компанія використовує загальноприйняті стандарти захисту інформації та персональних даних неправомірного використання, зміни або знищення. Проте Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність Ваших даних від будь-яких загроз, що виникають поза межами контролю Компанії.

Доступ користувача до власних персональних даних здійснюється безкоштовно. Кожен користувач має всі права, надані йому ЗУ «Про захист персональних даних».

8. Компанія приймає розумні заходи для захисту інформації про вас від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення.

9. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Ви має право:

  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • інші права визначені Законом.

У випадку, якщо у Вас виникли запитання щодо положень цієї Політики конфіденційності, Ви вважаєте, що ваші права порушено або Ви бажаєте відкликати згоду на обробку персональних даних, просимо Вас направити письмовий запит на за реквізитами вказаними у цій Політиці конфіденційності із зазначенням теми запиту «Запит щодо обробки персональних даних», «Захист персональних даних», «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

В Вам необхідно зазначити наступне:

  • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);
  • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);
  • прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
  • відомості стосовно яких подається запит;
  • перелік персональних даних, що запитуються;
  • мета та/або правові підстави для запиту.

10. Місцезнаходження персональних даних

Володільцем персональних даних є ТОВ "Інформаційне агентство "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ". Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах ТОВ "Інформаційне агентство "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ" за адресою: 04112, Україна, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23.