Закон від 17 жовтня 2019 року «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» націлений на захист прав викривачів та подолання корупції в Україні. За ним викривачем можна назвати особу, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень і вона переконана у достовірності своєї інформації. Така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Визначення «цікаве», оскільки фактично викривачем визначають особу, яка самостійно визначила можливі факти корупційних правопорушень, переконана у їхній правдивості і достатньо, щоб був хоча б якийсь зв'язок між діяльністю особи та фактами.

Поняття «викривач» додали і до списку учасників кримінального провадження. Його аналіз, на жаль, приводить до нелогічних висновків.

Так, в законі одразу закладається умова, що викривач повідомляє про корупційні правопорушення, якщо має відповідне переконання (суб’єктивну думку), що, можливо, є факти корупції. Автоматично визначення виключає можливість притягнення такого «викривача» до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин (ст. 383 КК України), оскільки поняття «відповідне переконання» та «можливі факти корупційних правопорушень» виключають склад кримінального правопорушення за ст. 383 КК України щодо наявності умислу у викривача. Більше того, потенційно так званим викривачем може стати будь-який журналіст, активіст і т. д.

Механіка повідомлення про корупцію

Передбачається право анонімного звернення про можливі факти корупційних правопорушень. При цьому таке звернення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Перевірка таких звернень здійснюватиметься протягом 15-30 днів. Після такої перевірки за наявності ознак складу кримінального правопорушення передаватиметься інформація до відповідного правоохоронного органу.

Прийняття повідомлень від викривачів передбачається будь-яким зручним способом, а саме: через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об'єднань, професійних спілок.

Також встановлюється можливість повідомлення через регулярні або внутрішні канали. Така інформація перевірятиметься в 10-денний строк і за наявності ознак кримінального правопорушення буде передаватись до органу досудового розслідування.

Гарантії про захист прав викривачів

Права викривача дещо дублюються з правами заявника згідно норм КПК, але мають ширший список прав, в тому числі щодо права отримувати винагороду та отримання психологічної допомоги. Такі права і гарантії отримують близькі особи викривача.

Додатково викривачі та їхні близькі особи матимуть права в сфері трудової діяльності щодо неможливості звільнення з підстав статусу «викривача», а також гарантовано отримують право на конфіденційність та анонімність.

Що стосується такої конфіденційності та анонімності, то не варто забувати, що досить часто боротьба з корупцією буває звичайною «охотою на відьм» і принцип конфіденційності та анонімності порушує права осіб, відносно яких було завідомо неправдиве повідомлення про злочин вчинено або було вчинено провокацію підкупу.

Адже не завжди так звані «заявники» є добросовісними. Досить часто такі повідомлення мають і провокативний характер, і навмисно неправдивий.

Звичайно, деталізується порядок розкриття інформації про викривача, але імовірно на стадії досудового розслідування таку інформацію підозрюваному ніхто не повідомить.

В яких випадках викривач отримає винагороду за свою інформацію?

Цікавим нововведенням є право викривача на винагороду. Винагороду можливо буде отримати, якщо було повідомлено інформацію про злочини, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

Розмір такої винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Винагорода для викривача корупції 2019
Винагорода для викривача корупції 2019

Робимо висновки, що на винагороду не варто розраховувати особам, які повідомили про злочин, розмір неправомірної вигоди в якому становить менше 4 802 500 грн або розмір збитків державі менше такої суми.

Більше того, якщо ви не єдиний викривач, то таку винагороду доведеться розділити з іншим викривачем. Тож не варто розповсюджуватись, що вам щось відомо.

Цікаво, хто буде «спонсором» таких винагород? Правопорушник чи держава? Так, закон передбачає, що винагорода відшкодовуватиметься у випадку ухвалення обвинувального вироку і за рахунок державних коштів. У винагороді буде відмовлено особам, які в рамках укладення угоди про визнання винуватості повідомили про корупційний злочин, або є співучасником корупційного злочину, або такі особи мали можливість офіційно повідомити про такий злочин в межах службових повноважень.

За що відповідає викривач?

Так, закон встановлює, що викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов'язків або зобов'язань. Він також звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

При цьому, саме поняття «викривач» ставить під сумнів наявність вчинення умисного діяння щодо завідомо неправдивого повідомлення про злочин.

В законі вирішується все просто: є неумисне повідомлення недостовірної інформації – спростовуйте в порядку цивільного судочинства і захищайте свою честь та гідність.

Наразі, цілі і задачі закону є благими і направлені на подолання корупції, але хвилює питання великої кількості прав і гарантій викривачів і фактично відсутності жорсткої відповідальності викривача за свої дії, оскільки завжди буде можливість зазначити, що повідомив недостовірну інформацію неумисно.

Сподіваюсь, що інструмент під назвою «викривач» дійсно допоможе зменшити рівень корупції в Україні, а не стане інструментом боротьби з «невгодними».