Через травневі свята не поміченою пройшла Постанова КабМіну направлена на підсилення інституційних спроможностей Громадських рад.

Ключові зміни стосувалися перегляду і розширення повноважень Громадських рад, зміна принципів обрання її членів та усунення штучних перешкод з боку органів державної влади, які дозволяли блокувати їх роботу.

Громадські ради як феномен принципово нового формату співпраці між органами державної влади та громадськістю розпочали свою діяльність у листопаді 2010.

Однак як показав час, формат роботи запропонований урядом Азарова в 996 Постанові, не дав їм повноцінно здійснювати свою діяльність направлену на контроль та співпрацю з органами влади, перетворивши Ради у більшості випадків на “громадські симулякри.” Головними причинами цього стали обмежені повноваження громадських рад та бюрократична процедура обрання її членів. Друга причина дозволяла органу влади безпосередньо впливати на виборчий процес та формувати персональний склад із лояльних до себе членів громадських об’єднань. Цілком очевидно, що за таких умов ні про яку об’єктивність та незалежність роботи громадської ради не могло бути і мови.

 Аби ситуація змінилась КабМін у 2018 році ініціював створення робочої групи, яка мала за мету розробити системні зміни направлені на розширення повноважень Громадських рад та оновлення механізму їх формування. Більше року на базі Секретаріату КабМіну та МінЮсту працювала робоча група до складу якої входили також експерти з боку громадсього сектору (Центр “Ейдос,” “УНЦПД,” члени громадських рад з різних регіонів України).

Напрацьовані зміни лягли в ухвалену Урядом Гройсмана 25 квітня 2019 року Постанову “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996”, якою затверджено нову редакцію Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Відповідне рішення дозволило удосконалити механізм формування та організації діяльності громадських рад, врегулювати проблемні питання, пов’язаних з практикою застосування попередньої редакції Типового положення, на які звертали увагу представники інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади.

Також напрацьоване громадськими експертами та чиновниками КабМіну рішення дозводило унормувати діяльність рад з новітнім антикорупційним законодавстом та впровадити елементи електронної демократії шляхом надання органам виконавчої влади можливості формувати склад громадської ради шляхом або рейтингового електронного голосування, або рейтингового голосування під час установчих зборів.

Постанова посилила вимоги до потенційних членів громадських рад. Тепер напередодні кандидатування вони мають довести, що протягом останніх пів року займалися дільністю, яка відповідає місії та завданням відповідної громадської ради, що у свою чергу дозволить на етапі установчих зборів відсіяти фейкових активістів та псевдоорганізації.

Запропоновані зміни забезпечують посилення експертних повноважень громадських рад шляхом визначення відповідних завдань і функцій та встановлення фахових критеріїв до інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників.

Водночас вони дозволять підвищити ефективність роботи громадських рад, які мають аналітичні потужності на належному рівні брати участь у формуванні та реалізації державної політики.

Крім того, з боку Уряду була передбачена новація, яка передбачає посилення комунікації з головами громадських рад шляхом залучення до цієї комунікації державних секретарів міністерств.

Після ухвалення Урядової Постанови Громадські ради повинні протягом найближчого часу привести свої Положення у відповідність до нових правил та регламентів. Зі свого боку Центр “Ейдос,” експерти, якого працювали у робочій групі, готують проведення низки заходів на роз’ясненні новацій Постанови. А до цього часу у разі виникнення запитань чи уточнень до Урядової Постанови готові у режимі он-лайн консультувати представників органів Влади та Громадськості.

 І найголовніше. Давайте не забувати, що ухвалена Постанова це всього лиш черговий бюрократичний документ. І тільки від нас, активних громадян та доброчесних чиновників, буде залежати чи вдасться протягом наступного року переформатовати на всеукраїнському рівні роботу громадських рад, зробивши з них на десятому році існування ефективних контролерів і конструктивних партнерів органів влади, чи ми знову створимо черговий громадський симулякр.

Читать також: