Yevheniia Blyzniuk

Yevheniia Blyzniuk

Sociologist, CEO & Founder Gradus Research
Yevheniia Blyzniuk
Sociologist, CEO & Founder Gradus Research
Materials of the author