30 червня 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив, що "українці та росіяни – один народ". За його словами, тривале існування України у складі Росії забезпечило "мовну, релігійну та культурну спорідненість". Але, насправді, якщо спиратися на дані World Values ​​Survey, українське і російське суспільство мають істотні відмінності. 

Нижче – найяскравіші з них.

Довіра до держави та ставлення до контролю

Росіяни, на відміну від українців, мають дуже високий рівень довіри до державних інститутів та допускають більше втручання держави у своє життя. 

Зокрема, в Росії про довіру своєму парламенту заявили 42% респондентів, тоді як в Україні ця частка становила лише 19%. Серед росіян 55% довіряють уряду і 34% – політичним партіям, тоді як в Україні ці частки лише 19% та 20% відповідно. 

Судовій системі довіряли 48% росіян та 22% українців. 

У РФ така довіра до держави поєднується з високим рівнем націоналізму. 91% респондентів заявили, що пишаються тим, що є росіянами, а в Україні цей відсоток досяг лише 86%.

63% респондентів у ​​Росії погодилися з тим, що влада має право таємно їх моніторити, тоді як в Україні на це погодився лише 51%. 27% респондентів Росії дозволили б уряду перевіряти електронну пошту та іншу кореспонденцію, тоді як в Україні це дозволили б лише 14% респондентів. 

Таємно збирати про себе інформацію уряду дозволили б 24% росіян та 20% українців.

Розвиток суспільства

У Росії респонденти схильні асоціювати себе з державою, тоді як в Україні  вони, швидше, асоціюють себе із суспільством. 

Це не дивно, з огляду на тривалий досвід життя під окупацією спочатку Російської імперії, а потім Радянського Союзу, які відводили українцям другорядну роль. 

Тривала окупація України Росією призвела до того, що держава та її політика часто сприймалися українцями як іноземні (чужі).  

Більше українців у порівнянні з росіянами заявили, що відчувають себе членами своєї держави, етносу та спільноти. Зокрема, 95% респондентів з України повідомили, що відчувають себе українцями, 86% – громадянами, 85% – членами місцевої громади. 

У Росії ці відсотки становлять 87, 81 та 80. І це попри те, що мовна однорідність у Росії значно вища: 93% населення там розмовляють вдома російською, тоді як українською вдома спілкуються близько 60% українців.

Довіра до Заходу

44% і 60% українців заявили, що вони довіряють НАТО та ООН, тоді як серед росіян ці частки – лише 16% і 28% відповідно. Такий результат дозволяє припустити, що конфлікт на Сході України сприяв остаточному вибору українським суспільством західного шляху розвитку.

Моральні якості та прагнення до свободи

У Росії довіра до влади співіснує з низькими моральними стандартами серед населення. Натомість українські респонденти демонструють більшу відповідальність як громадяни, попри низьку довіру до інституцій. 

67% та 72% українців вважають, що ніколи не можна виправдати нечесне отримання пільг від держави та ухилення від сплати податків. 

У випадку з Росією ці цифри нижчі: лише 60% і 66% відповідно. Крім того, 65% українців і лише 45% росіян не могли виправдати ухилення від оплати проїзду в громадському транспорті. 

В Україні крадіжку чужого майна вважали аморальною 90%, тоді як у Росії – 84%. Лише ставлення до отримання хабарів в Україні та Росії є майже однаковим – 83% та 82% відповідно вважають його аморальним.

2020 року українці вважали свободу більшою цінністю навіть за безпеку та рівність: 70% погодилися, що свобода важливіша за рівність, а 31% – що важливіша за безпеку. 

У Росії подібний вибір зробили 55% і 24% респондентів відповідно. 

Нарешті, прагнення до свободи в українців поєднується з низьким рівнем насильства. Лише 10% із них погодились би на війну задля досягнення справедливості, тоді як у Росії таких понад чверть.

Інклюзивне суспільство, свобода, ненасильство, продемократичні настрої, нетерпимість до авторитаризму та високі моральні стандарти є життєво важливими рисами українського суспільства. 

Це також важливі маркери, які прокладають чітку межу між українцями та росіянами. Такі висновки дозволяють краще зрозуміти поведінку російського та українського народу під час війни між нашими країнами.

Повне дослідження читайте на сайті VoxUkraine