Останній рік став черговим викликом для всієї світової спільноти: глобальна економіка пройшла перевірку на стійкість, наново перебудувалися ланцюжки постачання і відбулася зміна бізнес-орієнтирів. Виникали сумніви щодо актуальності сталого розвитку для українських компаній, банків, споживачів і держави. Однак основні завдання в цьому напрямі, як і раніше, реалізуються. Змістився хіба що фокус – в бік ще більш ефективного управління ризиками. Стати у пригоді тут може ESG-підхід до сталого розвитку. В Україні тренд на ESG як органічне продовження CSR тільки починає набувати популярності. 

Надзвичайно модна ще 10 років тому Corporate Social Responsibility, або ж корпоративна соціальна відповідальність – бізнес-стратегія, що має на меті побудову репутації бренду через роботу із соціальними та екологічними проблемами та сприяння позитивним змінам у цих сферах. За всіх очевидних плюсів концепція CSR є доволі розмитою та лишає значний простір для спекуляцій.

Тому сьогодні на зміну абревіатурі CSR приходить ESG – Environmental (екологія), Social (соціальний розвиток) та Governance (корпоративне управління). Це підхід, що фокусується на прозорості та чіткості критеріїв, за якими можна виміряти, наскільки та чи інша компанія відповідає факторам сталого розвитку. Своєю чергою, головним критерієм виступає робота з ризиками, а саме їхня ідентифікація, оцінка, керування ними та звітування про них.

У чому сила ESG

Згідно з дослідженням, розміщеним у бізнес-виданні McKinsey Quarterly, компанії, що застосовують ESG-підхід, створюють для своєї продукції додану вартість за п'ятьма напрямами. По-перше, це зростання продажів завдяки привабленню B2B та B2C клієнтів і доступу до ресурсів через міцні зв'язки з місцевими спільнотами та адміністраціями; по-друге, це зниження витрат унаслідок раціонального використання цих ресурсів; по-третє, це стратегічна свобода завдяки дерегуляції бізнесу та державним субсидіям; по-четверте, це зростання продуктивності робітників та залучення нових талантів через високий рівень соціальної довіри; по-п'яте, це збільшення інвестиційної рентабельності внаслідок довгострокового планування розподілу капіталу. Таким чином, грамотне оперування ESG-підходом не лише приносить користь самій компанії, а й робить вагомий внесок у покращення економічного та соціального клімату всередині країни.

Якою б привабливою не була теорія, головне в ній – практичне застосування. І саме цим досвідом може похвалитися ETG.UA, адже ми вже декілька років ретельно працюємо з кожним складником концепції ESG. Розглянемо все послідовно.

Environmental – піклування про навколишнє середовище 

Ми розуміємо, що довгострокова ефективність енергетичного бізнесу особливо залежить від сталого довкілля. Тому насамперед спрямовуємо свої зусилля на зменшення впливу на природу та боротьбу зі зміною клімату. Стратегічно вірно підтримувати відбудову України на засадах стійкості та енергетичної безпеки, а також відповідно до стратегії Євросоюзу зі скорочення викидів парникових газів, яку викладено в Паризькій кліматичній угоді та Європейській зеленій угоді. Вигода від екологічно відповідального ведення бізнесу полягає в оптимізації виробничих процесів, адже раціональне використання ресурсів стимулює постійний розвиток нових технологій. 

Тільки шляхом технологій вдається запускати інноваційні проєкти там, де це здавалося якщо не неможливим, то дуже складним. Наприклад, один з наших проєктів – "Сонячне Місто" у Жовтих Водах на Дніпропетровщині – це сонячні електростанції на землях відпрацьованого уранового кар'єру. Ці території непридатні для сільського господарства та будівництва житла, проте нам вдалося побудувати там сучасні станції площею 100 гектарів та потужністю 55 МВт. Від початку запуску проєкту у 2019 році вдалося скоротити 21 000 тонн викидів CO2. 

Таким чином, складається win-win ситуація: ми сприяємо децентралізації та зміцненню розподільної генерації в енергетичній системі України та безперебійному постачанню електроенергії, що критично важливо в умовах повномасштабного вторгнення, держава підтримує нас спеціальними кредитами для розвитку компанії.

Social – підтримка суспільства

Запорука стійкого розвитку бізнесу – суттєвий внесок у життя громад. В умовах повномасштабної війни в допомозі суспільству дуже стають у пригоді навички кризового менеджменту – як мінімум на рівні швидкого реагування. Ми, наприклад, для себе визначили, що 65% коштів, які інвестуємо у розвиток суспільства, направляємо на підтримку переселенців та армії, 20% – на спорт, 10% – на інфраструктуру і 5% – на підтримку персоналу. І перераховуємо кошти на певні проєкти тільки в рамках цього відсоткового розподілення. Це дуже допомагає в ситуаціях, коли здається, що допомогти треба скрізь і всюди. 

В умовах повномасштабної війни – допомога армії передусім. Немає майбутнього в Україні у бізнесів, які зараз не підтримують ЗСУ. Це неписана аксіома воєнного часу. Не стоїть питання, допомагати чи ні, стоїть питання – як це робити. Ми для себе обрали принцип "перевага якості над кількістю", тобто передаємо кошти переважно на обладнання, техніку, а також інвестуємо у навчання тих чи інших підрозділів ЗСУ. 

Створення робочих місць там, це працює бізнес, – дуже важливий чинник для розвитку громад того чи іншого регіону. Як приклад наведу кейс Жовтих Вод: вже понад шість років наша компанія розвиває партнерські відносини з громадою міста, створює висококваліфіковані робочі місця, розвиває соціальну інфраструктуру та комфортне міське середовище. 

Підтримка власної команди – це основа основ кожного бізнесу. Йдеться не лише про фінансові стимули, додаткові відпустки й допомогу в кризових умовах. Важливо навіть у найскладніших ситуаціях пам’ятати про гендерну рівність, безпеку та ментальне здоров'я. Від початку повномасштабного вторгнення ми регулярно організовуємо корпоративні тренінги з тактичної медицини, стресостійкості та психологічної грамотності.

Governance – управляємо з розумом 

Бізнес, який діє на засадах ESG, прагне до постійного розвитку всередині та спрямований на плідну співпрацю – з іншими бізнесами та державою. Це також про прозорість у побудові стосунків з усіма ключовими стейкхолдерами: державою, партнерами, клієнтами, командою. 

Наприклад, для нас важливо змінювати ринок на краще, і ми розуміємо, що це неможливо без ефективної взаємодії з державою. Саме тому наші спеціалісти системно консультують громади та компанії бюджетних сфер. 

У побудові відносин з клієнтами ми дотримуємося політики прозорості, саме тому не лише інтегрували наші послуги в державний портал Дія, а й створили власний електронний торговий майданчик на сайті SmartTender.biz, де зареєстровані користувачі можуть безплатно подавати пропозиції на закупівлю природного газу.

Дуже важливо інтегрувати підхід ESG на рівні управління командою. Наприклад, у 2023 році ми почали розробляти концепцію корпоративної інформаційної платформи для інтеграції ESG-даних компанії у єдиний цифровий контур. Це забезпечить належний збір та захист інформації за всіма аспектами ESG, обґрунтоване прийняття рішень та максимально ефективне використання власних можливостей і ресурсів для моделювання різних сценаріїв ESG-трансформації компанії. Проєкт передбачає впровадження цифрової форми введення інформації та звіту, формування реєстру даних і налаштування автоматичного завантаження даних та показників для розрахунку вуглецевого сліду.

ESG-підхід дає можливість компаніям дивитись у майбутнє з більшою впевненістю, адже від стійкості на глобальному рівні ключових елементів –  Environmental (екологія), Social (соціальний розвиток) та Governance (корпоративне управління) – без перебільшень залежить стійкість конкретного бізнесу.