Дія.City створив підґрунтя для прозорої структуризації IT-бізнесу та зменшив ризик спорів з контролерами. Підприємці стали почуватися впевненіше і вже більше приваблюють іноземних інвесторів. Ernst&Young отримує велику кількість запитів щодо трансформації діяльності ІТ-компаній, аби отримати резидентство, щодо моделювання можливої майбутньої діяльності та податкової політики. Просять консультації про правила режиму, розробку проєктів юридичних документів, підготовки та перевірки звітності, перевірки відповідності критеріям, встановленим для резидентів.   

Раніше більшість компаній залучала ІТ-фахівців як ФОПів. Така модель бізнесу була непрозорою, незрозумілою для іноземних інвесторів і ризиковою. Неодноразово під час due diligence процедур українських ІТ-компаній ми з клієнтами відмічали ризики спорів із контролюючими органами, труднощі зі структуруванням відносин компанії з ІТ-фахівцями, відсутність механізмів утримання персоналу, ризики, пов’язані з правами інтелектуальної власності на розроблений продукт, складнощі структурування транзакцій щодо придбання ІТ-бізнесу інвесторами.  

Дія.City розв'язує ці питання впровадженням спеціального податкового режиму й альтернативних моделей залучення фахівців. Податок на доходи фізичних осіб – 5%, військовий збір – 1,5% і ЄСВ – 22% від однієї мінімальної зарплати – тобто у порівнянні зі спрощеною системою податків більше лише на 1,5% військового збору. Корпоративне оподаткування може відбуватись за двома альтернативними варіантами: податком на прибуток на загальних підставах у 18% або податком на прибуток на особливих умовах (фактично податком на розподілений прибуток) за ставкою 9%.  

З іншого боку, резидент може залучати фахівців у штат або як гіг-спеціалістів, або як ФОПів. Режим впровадив поняття гіг-контракту, що є різновидом цивільно-правового договору й укладається між резидентом Дія.City і фізособою. На законодавчому рівні закріплено механізми для утримання та заохочення фахівців через укладення договорів про нерозголошення та утримання від конкурентних дій. 

Механізми, які були закладені в нього з самого початку, зробили Дія.City природно витривалим під час війни: електронна форма комунікації з регулятором, врегульований дистанційний режим роботи, підписання документів з персоналом в електронній формі тощо. Зі свого боку Мінцифра регулярно роз'яснює, оперативно розглядає звернення та постійно розвиває нові можливості простору. А в умовах воєнного стану компанії Дія.City мають статус критично важливих і можуть бронювати військовозобов’язаних працівників.   

За результатами кожного звітного року резиденти складатимуть річні звіти про відповідність і проходитимуть незалежні аудити. Підготовка й отримання незалежного висновку може стати викликом. Податкова перевірка також вимагатиме зусиль, особливо для резидентів, що обрали оподаткування "розподіленого прибутку", який є незвичним як для податківців, так і для компаній. Компаніям варто провести "самоперевірку" та пересвідчитись у готовності до візиту податківців.     

Водночас є потреба уточнення видів діяльності, допустимих для резидентства. У першу чергу це стосується консультантів з питань інформатизації, інтернет-платформ електронної комерції, підприємців, що займаються налаштуванням і ремонтом. Не до кінця зрозуміло, як врахувати сумісників під час розрахунку середньооблікової кількості персоналу і розміру середньої місячної винагороди, як виплачувати лікарняні та пенсійні відрахування, які для працівників Дія.City розраховуються від розміру однієї мінімальної зарплати, незрозумілі питання виплати балансу невикористаної перерви у роботі гіг-спеціалісту, який припиняє співпрацю з резидентом Дія.City, а також оподаткування певних типів виплат, компенсацій та додаткових благ, які надаються працівникам.      

Подальше удосконалення режиму мають ініціювати галузеві асоціації, аби дати можливість регуляторам вчасно врахувати ідеї та уникнути "хаотизації" процесу.