Вибір професії є важливим кроком для кожної молодої людини. Згідно з новим опитуванням, майже ніхто з учнів нині не проявляє інтересу до математики та виробничих спеціальностей. Це може мати серйозні наслідки для розвитку технічних галузей, які потребують компетентних фахівців. 

Водночас більшість учнів до 14 років не визначилися з обраною спеціальністю. А саме в цей час потрібно вирішувати, йти у технікум чи коледж, або лишатися в школі ще на кілька років. Відтак це може призвести до незваженого вибору під час вступу до вищих навчальних закладів.

Цікаво, що, не дивлячись на те, що на гуманітарні спеціальності планує вступати більшість учнів, цей напрям стає менш популярними. 13% учнів планують обрати гуманітарні дисципліни, в той час як серед студентів, які вже навчаються, 20% обрали саме їх. 

Така ж ситуація спостерігається з менеджментом, підприємництвом, фінансами та бухгалтерським обліком. З іншого боку, ІТ-сфера залишається стабільно популярною. Водночас ІТ-спеціальності в основному обирають все ще здебільшого чоловіки. Частка чоловіків, які вивчають ІТ, або планують це робити, втричі вища, ніж жінок. 

Під час вибору місця навчання більшість молодих людей керуються раціональними мотивами: престижністю спеціальності, високою майбутньою зарплатою. Крім того, важливими факторами є рейтинг навчального закладу і невисокий конкурс на бюджетні місця.

Згідно з опитуванням, батьківські або дружні поради мають значно менший вплив на вибір спеціальності. Молодь все більше керується власними розрахунками і пробує вибрати найкращу спеціальність згідно зі своїми вподобаннями та інтересами.