Sylwia Krason-Kopaniazh

Sylwia Krason-Kopaniazh

CEO, Impel Ukraine TOO (Poland)
Sylwia Krason-Kopaniazh
CEO, Impel Ukraine TOO (Poland)